Pod Grzechoczącymi Koścmi

Strona główna

MENU

SONDA

28

Kwi 11

„Świat bez końca” – Recenzja

Poszukując ciekawej gry planszowej w klimatach średniowiecza natrafiłem na „Świat bez Końca”
stworzoną na podstawie powieści Ken’a Follett’a i wydaną przez Galaktykę grę podobną do „Filarów
Ziemi”.


 

 

Jak wynika z opisu na pudełku, w grze chodzi o rozbudowę średniowiecznego miasta Kingsbridge.

 


Po rozpakowaniu moim oczom ukazała się dość duża plansza, instrukcja, karta przygotowaniarozgrywki oraz 3 wypraski – zawierające szablony budowli, znaczniki oraz mini parawaniki dlakażdego z graczy. Pod nimi zaś znajdowała się bardzo ładna drewniana kostka – wyglądała jak k6, aleoczka na niej miały wartości od 3 do 6, jak się później okazało kostka służy do obliczania podatku. Atakże duży woreczek z drewnianymi znacznikami: domów, zboża, wełny, sukna itp., czyli wszelkiejmaści towarów, którymi będziemy handlować.

Oprócz wielu znaczników, do rozgrywki dostajemy także talię kart akcji(po 12 dla każdego z max 4graczy), 4 karty rozdziałów oraz przyporządkowane do każdego rozdziału 12 kart wydarzeń.

 

Po wyłuskaniu wszystkich znaczników nadszedł czas na zapoznanie się z instrukcją i zasadami.Instrukcja składa się 7 stron pisanych dużą czcionką urozmaiconą wieloma ilustracjami. Napisana jestw bardzo prosty i zrozumiały sposób. A dodatkowo zawiera specjalne zasady na „pierwszy raz”, którezmniejszają ilość użytych kart, przez co rozgrywka jest łatwiejsza.

A na czym polega rozgrywka sama w sobie?

Akcja gry dzieje się w latach 1337-1361, a okres ten podzielony jest na 4 rozdziały, w których mająmiejsce konkretne wydarzenia. Do każdego rozdziału losujemy odpowiednio 6 lub 12 kart wydarzeń.Zwycięża gracz, który po zakończeniu wszystkich 4 rozdziałów uzyska najwięcej punktów zwycięstwa,przyznawanych za wykonywanie różnych akcji.

Każda z kart wydarzeń opatrzona jest cytatem z powieści Ken’a Follett’a, a także zawiera opiswydarzenia oraz określa przychód każdego z graczy – zdarzenia to np. stworzenie nowego projektubudowli, zmiana władzy wpływająca na koszty lub nowe możliwości. Natomiast przychód to zboże,materiały budowlane, wełna, złoto czy punkty zwycięstwa. Dodatkowo karty wydarzeń dzielą się nadziałające trwale –od wystawienia do końca rozdziału, oraz zwykłe trwające tylko 1 turę.

Każdy z graczy w swojej turze może skorzystać z 1 karty akcji (w puli znajdują się np. karty zbieraniamateriałów budowlanych, zboża, budowy domów itp.), a także w zależności od karty wydarzeńwykonać opisaną tam akcję np. za danie 2 sztuk złota na sieroty otrzymać punkt pobożności –pokazując w ten sposób, iż jesteśmy oddani Kościołowi.

Kiedy już skończą się karty wydarzeń w danym rozdziale, nadchodzi czas na przejście do kolejnego,ale zanim to nastąpi każdy z graczy musi uregulować swoje zobowiązania tj. np. pokazać że jestlojalny wobec króla(musi posiadać odpowiednią liczbę punktów lojalności), posiada tyle jedzenia abywyżywić rodzinę(musi posiadać odpowiednio liczbę snopków zboża), jest wiernym katolikiem(punktypobożności) czy w końcu jest w stanie opłacić podatki(Złoto! Złoto! Złoto!). W przypadku, kiedyktóryś z graczy nie jest wstanie spełnić któregoś z zobowiązań, nałożona jest na niego kara. Jeżeli na
przykład nie będzie wstanie wyżywić rodziny, w następnych latach(rozdziale) będzie musiał żebrać, adodatkowo traci punkty zwycięstwa.

Do ważniejszych wydarzeń następujących pomiędzy kolejnymi rozdziałami należy wybuch plagi.Mieszkańcy zarażani są w sposób losowy, a za leczenie ich gracze otrzymują punkty zwycięstwa orazdodatkowe profity w zależności od zarażonego miejsca.

Gra kończy się po zużyciu wszystkich kart wydarzeń rozdziału 4. Wtedy podliczane są ostatniezobowiązania(liczone tym razem podwójnie!), materiały budowlane potrzebne do wybudowaniawieży są uzupełniane(prócz ostatniego elementu jakim jest metal), a gracze podliczają swoje punktyzwycięstwa. Gracz posiadający ich największą ilość otrzymuje znacznik metalu, dzięki czemu kończybudowę wieży, a tym samym zwycięża całą rozgrywkę.

Gra trwa średnio ok. 60 min i nie traci swojej atrakcyjności nawet w momencie, kiedy gramy tylko w2 osoby.

Podsumowując, mimo wielu znaczników oraz kart gra jest prosta do opanowania. Sama rozgrywkajest bardo płynna i przyjemna, a wpleciony w karty wydarzeń cytaty z książek oraz same opisypozwalają nam wczuć się w pełni w rolę średniowiecznego ‘biznesmana’.

 

Współpracujemy
Q-workshop EA Polska Fabryka Słów Wydawnictwo Portal Cenega Kuźnia Gier