Pod Grzechoczącymi Koścmi

Strona główna

MENU

SONDA

11

Wrz 15

Regulamin Złotych Toporów 2015

Regulamin Złotych Toporów 2015

§1

 1. X edycja konkursu „Złote Topory” (zwanego dalej „Konkursem”) odbywa się na Łódzkim Festiwalu Fantastyki „Kapitularz 2015″ (zwanym dalej „Konwentem”) i organizowany jest przez Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” (zwane dalej „Stowarzyszeniem”).

 2. Konkurs trwa w noc z przez cały czas trwania Konwentu.

 3. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu sesji finałowych w czasie oficjalnego zamknięcia Konwentu.

§2

 1. W skład komisji oceniającej Konkurs (zwanej dalej „Komisją”) wchodzą wybrani członkowie Stowarzyszenia oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych organizacji i konwentów.

 2. W czasie X edycji Konkursu do Komisji należą:

  1. Konrad „Rijel” Kacprzak – Stowarzyszenie „Topory” (przewodniczący komisji),

  2. Michał „Thorin” Tartanus – Cech Fantastyki „SkierCon”,

  3. Sebastian „Basti” Wawrzyńczyk – Klub „Elysium”,

  4. Anna „Bułcia” Bulczyńska – Gwardia Navis,

  5. Katarzyna „Bączek” Jastrzębska – Stowarzyszenie „Topory”,

  6. Piotr „Banan” Banasiński – Stowarzyszenie „Topory”,

 3. Narady Komisji są tajne.

§3

 1. Uczestnikiem Konkursu są wszyscy gracze i mistrzowie gry biorący udział w sesjach w czasie regulaminowym oraz w sesjach finałowych.

 2. Sesja w czasie regulaminowym odbywają się w nocy z piątku 25 września na sobotę 26 września 2015 r.

 3. Każdy z graczy i mistrzów gry może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie.

 4. Rezygnacja zostaje przedstawiona ustnie jednemu z sędziów Konkursu przed rozpoczęciem programowych sesji.

 5. Mistrz gry nie biorący udziału w Konkursie musi liczyć się z obserwacją sesji przez Komisję, która oceniać będzie biorących w niej udział graczy.

§4

 1. Konkurs dzieli się na następujące kategorie:

  1. Najlepszy Mistrz Gry,

  2. Najlepszy Gracz,

 2. W kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” ocenia się sposób prowadzenia sesji przez mistrzów gry.

 3. Każdy z uczestników Konkursu może prowadzić tylko jedną, wchodzącą w jego skład sesję.

 4. Jeśli mistrz gry prowadzi w Konkursie więcej niż jedną sesję, wyboru która z nich podlega ocenie dokonuje Komisja.

 5. Kategoria „Najlepszy Gracz” dotyczy wszystkich innych uczestników Konkursu.

§5

 1. Komisja dokonuje oceny w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” w klasach ujmujących następujące zagadnienia i pojęcia:

  1. sposób narracji – przedstawienie świata gry, odgrywanie bohaterów niezależnych, ogólny wizerunek i komplementarność sesji,

  2. przygotowanie do sesji – znajomość systemu, swoboda poruszania się po scenariuszu i wiedza dotycząca przedstawionych w nim realiów, wykorzystane rekwizyty,

  3. elastyczność – kreatywność, sposób reagowania na działania graczy i pozostawienie im swobody działań,

  4. klimat – panujący na sesji nastrój, stopień wzajemnych interakcji i zainteresowania graczy przedstawianą historią, samopoczucie uczestników sesji.

 2. Formułując ocenę w kategoriach „Najlepszy Gracz” Komisja szczególnie bierze pod uwagę takie działania graczy jak:

  1. oryginalność, sposób prezentacji i wczucia się w postać,

  2. zachowanie równowagi między postępowaniem postaci, a jej osobowością, charakterem i usposobieniem,

  3. kreatywność, wpływ na przebieg wydarzeń,

  4. umożliwienie normalnej gry innym uczestnikom sesji, pozostawienie swobody przedstawiania świata mistrzowi gry;

 3. Po zakończeniu sesji Komisja może pytać jej wybranych uczestników o ich odczucia i opinie dotyczące rozgrywki, scenariusza, mistrza gry, graczy.

 4. Każdy z członków Komisji dokonuje własnej oceny we wszystkich kategoriach.

 5. Komisja po zakończeniu ostatnich programowych sesji konfrontuje opinie poszczególnych członków i wybiera trzech uczestników Konkursu w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” oraz dziewięciu w kategorii „Najlepszy Gracz”.

 6. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos przewodniczącego Komisji.

§6

 1. Sesją finałową jest jedna z trzech sesji konkursowych prowadzonych przez wybranych w §5 ust. 5 uczestników Konkursu w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry”.

 2. W każdej z sesji bierze udział trzech graczy wybranych w §5 ust. 5 oraz jeden z członków Komisji.

 3. W przypadku braku zgody wybranych w §6 ust. 5 uczestników Konkursu na wzięcie udziału w sesji finałowej Komisja w ich miejsce wybiera innego uczestnika Konkursu w odpowiedniej kategorii. Brak takiej zgody oznacza dyskwalifikację z Konkursu.

 4. Po zakończeniu ostatniej sesji finałowej Komisja na podstawie kryteriów wymienionych w §5 ustala ostateczny werdykt i przyznaje miejsca od pierwszego do trzeciego w kategorii „Najlepszy Mistrz Gry” i miejsca od pierwszego do trzeciego w kategorii „Najlepszy Gracz”.

§7

 1. Główne nagrody za pierwsze miejsca w kategoriach „Najlepszy Mistrz Gry” i „Najlepszy Gracz” są nagrodami przechodnimi.

 2. Na własność otrzymuje je osoba, która zwycięży w danej kategorii trzykrotnie.

 
Współpracujemy
Q-workshop EA Polska Fabryka Słów Wydawnictwo Portal Cenega Kuźnia Gier